1. nacht;
 2. afscheid;
 3. met scheermesje ...
 1. daaraanvolgend, daaraanvoorafgaand, daaraanvoorbijgaand;
 2. dinsdagavondvlieg, onderdagavondvlooiesteek;
 3. door alle vrolijkheid (heenkijken);
 4. (nogal duidelijk voorbijkomen);
 5. daarna als volgende, dat anders vragen (kun je best, het kost jou weinig moeite, en mij doet het groot plezier, ja ma);
 6. dit als voorschot, (met de) dagen als voorspel;
 7. duelleren als vanouds, domheid als vak;
 8. dromen als vakantieland;
 9. dansen als voortplantingsritueel.
 1. drukapparaat;
 2. druk apparaat, maar wel op je gemak;
 3. grondvestend, grondvestbaar persoon (zie ook: 'degelijk');
 4. klapperijzer;
 5. rechte saben, krolzwaard, stoofwapen;
 6. stootwapel, stroopwafel.
 1. voorheen levend wezen geplaatst onder in de pijler van de brug;
 2. gevolg van duel;
 3. geen twijfel meer aan iemands deugdzaamheid koesteren (zie ook: 'rigor mortis').
 1. deleatur, moet geschrapt worden;
 2. meisje voor plezier weggooien, meisje van plezier opvangen;
 3. door eerlijk liegen;
 4. doelbewust eenzaam leven;
 5. dadelijk erektief lanceren (door steekproeven ná-komen);
 6. de eerste lanting opneuven;
 7. deus ex lacrima (je goddelijk voelen na verfrissende huilbui).
 1. die eerste maal (bij wijze van onvergeetbaarheid);
 2. dienstverlening erotische minima;
 3. doe even mee (wil je / spelbreker);
 4. bij wijze van vervloeking;
 5. iemands ware identiteit onthullen;
 6. nog niet eens voor de helft (zien).
 1. de een na laatste, de eer niet te lachen (aan zich houden);
 2. de ene nieuwslezer (is de andere niet net zo weinig?);
 3. dapper eten na liefhebben;
 4. de eerste neuving lanten;
 5. de eerste naam / narrekap / neusholte links;
 6. dokumentatie elementaire / eerbiedwaardige nobele / neutraliserende / naakthuidige / nevenstaande / normaliserende / nachtverterende liefdeshoudingen;
 7. dienstencentrum (voor) edukatieve (modellen tgv / tav) nalevingspatronen (vwb) liefdesrituelen;
 8. (zie ook: 'dem', 'damn' en 'ach, verrek maar').
 1. dergele / dergelijke (zie ook: 'dusd');
 2. de eerste ruft gooien (zie ook: 'veest');
 3. dwerg (drukfout).
 1. iets wat ergens anders op lijkt, wat hetzelfde vertoon heeft;
 2. in 'iemand een dergel wensen': hopen dat die iemand er net zoveel van krijgt als de wensgever.
 1. iets wat ergens anders op lijkt, maar dan met pijnlijke of dodelijke nauwkeurigheid;
 2. in 'iemand iets dergelijks toewensen': hopen dat die iemand net zoveel pijnlijks krijgt als de wensgever hem toebedacht, meestal buitenproportioneel veel, in ieder geval afdoende;
 3. interlateraal afgesproken en gehanteerde maatvoering dan wel meetwijze van dergels (zie ook: isa).
 1. daarentegen, lidwoord, uitpluizen van herkomst;
 2. meisjesnaam;
 3. door een tegenvaller (vermoord worden);
 4. erkende herkenbaarheidsfaktor.
 1. wat vroeger dozen waren;
 2. dik, rood en ontebenzebbelijk berkouden;
 3. nou, dat stelt ook niets voor.
 1. (uit eng:) duvel, duvels;
 2. de eerste vleug (lente bv);
 3. de eigen vlag loeven / laveren / lossen.
 1. die gaat langs, dagelijks;
 2. dergele, dergelijke;
 3. dienstdoende grafische loonslaaf;
 4. dagloon, dagloner, degenloos;
 5. dekselse / drommelse / duivelse gore lummel;
 6. de grote liefde (zie ook: 'zr anna');
 7. dubieus gratis lokkertje;
 8. dagelijks, dagenlang.
 1. dit is, dat is, daar is;
 2. dinsdag (zie ook: 'do');
 3. droevige inteelt, derderangs inspraak;
 4. dode intelligentie (zie ook: 'ki' en 'kosm').
 1. redenering die door hout snijdt;
 2. gespletene die voor anderen schrijft;
 3. afgestudeerd disputenkreatuur.
 1. kan leiden tot hardloperij;
 2. kan voor versnelde door- en afvoer zorgen / zorgdragen.
 1. de hele handel;
 2. het klokkenspel;
 3. zonder afvoer, na verloop van tijd;
 4. zonder ontspanning of ontlading, omdat ze een tijdje elders is.
 1. verkleinwoord, zwak licht;
 2. diminuendo, afnemend in sterkte (bij gebrek aan goedvoer);
 3. dienstverlening in minnezaken;
 4. dienstverlening in minne zaken.
 1. diskonto, platenzaak;
 2. ritme-onderbreking, dit is zwaar kloten.
 1. dispositie, beschikbaar;
 2. aardappelschillen;
 3. zeus als eunuch.
 1. verschillende;
 2. uitkeringen;
 3. delingen;
 4. "dit is verraad" (uit: tavon lacht zich, 1970);
 5. daar is voldoende (ja, willen we best geloven, maar van wat);
 6. dat is vergeten (of vergeven, dat blijkt niet helemaal uit de kontekst);
 7.  
 1. halve vogel (is beter dan alleen maar bot);
 2. als je een bijzonder goed humeur hebt;
 3. vergeetachtig en niet eens sli;
 4. feller van klank dan kleur.
 1. mozes niet op tijd gevonden;
 2. met suiker bestreken ipv met was.
 1. roep om verlossing;
 2. dubbelop als in levenloos kreng.
 1. bij gebleken aktiviteit: met de stukken blijven zitten;
 2. zonder enige aantoonbare aktiviteit: met de stukken blijven zitten;
 3. meestal midden in de nacht (tòch): dat gedonder met onvindbare kaarsen en stoppen (zie niet: 'verkeerd').
 1. doorgereden (in: 'er onder doorgereden worden')
  • dat het niet uitmaakt dat je het er niet mee eens bent ...
  •  
 2. doorgereed (in: 'totaal doorgereed leven')
  • dat het niets uitmaakt waar je het niet mee eens bent ...
  •  
 3. doorgereten (in: 'ervan doorgereten zijn')
  • totaal verkierd;
  • op een vlizo na gevild;
  •  
 1. van draad gevallen mottigheid;
 2. te laat bespeurde vulbaarheid;
 3. op een stofdikte verwijderde vertoning;
 4. biedt uitzicht op nog lokkender verten of bijten;
 5. honger die door holte wordt opgewekt, en in liefsnaam, hou het zo.
   
zie ook: tijdverdrijf
door·kijk·meis·je
 1. meisje met tot verbeelding sprekende lichaamsbouw (zie ook: 'kleerhanger');
 2. spittig wichtje met subliem inzicht;
 3. spits wichtje met gat in maag (zie ook: 'anorexiana');
 4. spitsroeden lopend meisje met gat in maag bij gebrek aan handen.
 1. gespecialiseerd hongergevoel, tgv huidroep die niet ingelost kan worden, in een situatie van bijnaaien bijv;
 2.  
 1. vrucht van gele ranoom;
 2. het eten hiervan leidt zelden tot dotternood (knoflook wil ook wel helpen);
 3.  
 1. ingezonken deel van straat zonder klinkers;
 2. uit de diepten, o heer, ...;
 3. zonder huis en haard;
 4. gevild en kaal;
 5. overbodige order, want dubbel geplaatst;
 6. slechte bluf, want dp, doorgeprikt;
 7. docet professor, hij geeft zelf les;
 8. de persoon (meestal die in kwestie);
 9. dienst plicht, die dient wordt gerespekteerd.
 1. dat ruikt als koffie;
 2. door rukken aan het koord iets meededelen;
 3. uit de handel genomen vlammenwerper, vanwege te korte vuurstraal;
 4.  
 1. zie: klokdarm.
 1. dat raadt een gek;
 2. dat voortdurende gesleep met al die armen;
 3. scherm met drijgement.
 1. het is niet uitdagend te groeien in zo geile grond;
 2. de verzamelde delen van het volk: beheersing, belasting en bedrog;
 3. mensel van verschillende soorten;
 4. samenstel van krachten die tot ogenschijnlijke stilstand leiden (: Xf = Yf = Zf).
 1. gorgelend stikken;
 2. bij gebrek aan geld op emoties leven / teren;
 3. produktie van zg 'reality-shows', presentaties van andermans lief en (liever) leed teneinde daar zelf financieel op vooruit te gaan, en kijkers / luisteraars het idee te geven dat hun leven gevoelsmatig vol is dan wel voller wordt;
 4. golf die door de gepresenteerde deelnemers aan die shows stroomt, op het moment dat ze erachter komen, dat ze in handen van emotie-vampiers zijn gevallen;
 5. toeschouwers betalen het gewoon mee.
 1. in: 'droggen zijn bedroom': (zie ook: 'dwerreldrog') verwacht van een drog geen meelij, hij lacht om uw verwarring;
 2. in:'elke drog zijn bedlam':
  • voor elke droom vind je wel een slaper;
  • een nachtelijke zachtheid kan u voorgoed in slaap sussen;
  • de paden van een drog leiden langs verwonderde wegen, zoudt ge niet stille willen staan;
 3. in: 'met een drog dreigen': nu ben ik degeen die lacht, wat denk je wel, dat ik een droeg niet van een drog ken?;
 4. in: 'uw droggen zijn mij weerzin': kotsen doet gij mij met uw zoetekoek en liefjeshart, open uw boezem naar waarheid.
 1. eeneiïge tweeling van begin juni;
 2. meest voorkomende vorm van dialogika.
 1. ander woord voor vreemd~;
 2. doel langs twee (overdekte) paden bereikbaar;
 3. die zich gelijktijdig twee doelen voorhoudt;
 4. die niet op één pad wedt;
 1. heeft meer dan één nodig / heeft niet genoeg aan één;
 2. ziet zich zichzelf voorbijlopen;
 3. legt de hele rit af, en wil (meteen) nog eens;
 1. die twee in dat zakje daaro;
 2. een jong vel op een oude plak gekoetst;
 3. dubbel geschimmeld;
 4.  
 1. dusdanig, dergel, dergelijk;
 2. zo stoffig, dat je er verkouden van wordt;
 3. te laat je ochtendjas aangetrokken?
 1. als in halfslaap je geest je in een parallelle wereld duwt, ben je erdoor opgenomen;
 2. sommige kleven je aan, dan worden het onechte (soms zelfs valse) herinneringen;
 3. sommige klampen je aan, nemen je handelen over;
 4.