dat de mogelijkheden om met de spullen van de taaldruknomade te werken zowat onbegrensd zijn, wil je best van me aannemen, vermoed ik - dat het vaak niet op voorhand te vertellen is, wat ik je daarvoor in rekening breng, zul je ook best begrijpen, omdat dat afhangt van de grootte van de groep, de leeftijd van de deelnemers, de geplande tijdsduur (en daarnaast of het een eenmalige bij­eenkomst betreft of een in een serie) en de gemaakte keuzes in materiaal en verwerkingsmethoden - dat dat onhandig is, omdat je niet weet waar je prijsgewijs aan toe bent, lijkt me duidelijk - hieronder komen binnenkort wellicht wat uitgewerkte voorbeelden.

dat wil overigens niet per se zeggen, dat soortgelijke aktiviteiten altijd hetzelfde moeten kosten, de prijzen zijn in overleg, netzomin als vantevoren vast te leggen is, dat het resultaat met andere zal zijn te vergelijken, de produkten hangen af van inzet van de deelnemers, opzet van de bijeenkomst en het eventueel vooraf gestelde doel.

voor voorbeelden verwijs ik je naar de t.i.p.-pagina's (= taaldrukken in de praktijk) ...
en voor een handzame introduktie kan ik natuurlijk langskomen met mijn laprinootje ...
of, als je er heel veel tijd voor over hebt, met de taaldrukrugbak.