beide omslagen en de limograaf in het voortrajekt - de affe realiteit wijkt nogal af


hier volgt de inhoud van "de kleine laprinode (is heel niet overbode)" die een uitgebreide ver­kleining is van de koffer­werk­plaats:

• de vorm in beeld • vordering op bevatting • het begaan laat sporen na • waar opsnijden geen kunst is • vervelling vaker nodig • rakelings gevormd • veel kleurige bakken • strijk en zet mengen het • met elke spat veranderd • niks rondslingerends • 

uitwerking hiervan op "de opvouwbare" pagina ...

misschien komt er nog een aparte uitgave met (on­ver­wachte) bijlagen, (ongewenste) aanvullingen en andere (onduidelijke) missers ...
dát boekje heet dan:
"laprinodeloos (akelucht in doos)".