in 'Het Nieuwsblad, Dagblad voor Midden-Brabant',
schreef Annette Snijders op woensdag 22 mei 1991 *):

'Nieuwe strategie moet succesvol zijn'
Taaldrukwerkplaats heeft reddingsplan

TILBURG - "Als deze nu-of-nooit-strategie niet lukt, dan sluiten we definitief op 1 augustus. Tot die tijd zetten we alle zeilen bij", zegt drs. R. Godding, voorzitter van de Taaldrukwerkplaats-vereniging Proefpers. De werkplaats aan het St.Annahof heeft een 'reddingsplan' opgesteld om te kunnen blijven voortbestaan na de subsidie-afwijzing door de gemeente. De ideële doelstellingen worden voor een deel opzij gezet. De vereniging gaat het onder een nieuwe naam, De Proefpers, commerciëler aanpakken.
De werkplaats is oorspronkelijk opgezet om kinderen met een achterstand en ouderen die moeilijk uit hun woorden kunnen komen toch de vrijheid van meningsuiting te geven. Dat kon alleen door gratis te werken of voor een minimale vergoeding. Maar doordat de gemeente tot twee keer toe een subsidie-aanvraag afgewezen heeft, moet zij nu toch een hogere prijs vragen.

Draagkracht

"Het is jammer, maar helaas", vindt een teleurgestelde Godding. "De gemeente ziet het unieke aspect van De Proefpers niet. Maar onze ideële doelstellingen zetten we niet helemaal opzij. Misschien laten we het bedrag dat de mensen nu moeten betalen wel afhangen van hun inkomen. We willen de drempel zo laag mogelijk houden voor mensen met weinig draagkracht".
Een media-campagne, advertenties en enkele nieuwe activiteiten zijn onderdelen van de commerciële aanpak.
Nieuw is bij voorbeeld het verzorgen van drukwerk. De Proefpers stelt haar persen, tegen een vergoeding, beschikbaar aan iedereen die er creatief mee om wil gaan. Belangstellenden hiervoor moeten wel zelfstandig zetsel kunnen maken en in staat zijn machines te bedienen. Voor degenen die dit nog niet onder de knie hebben, start in september een cursus Boekdrukken bij Terra Nova.

Uitdaging

Voortaan drukt De Proefpers ook zelf onder andere geboortekaartjes, trouwkaarten, posters en uitnodigingen. "Het voordeel voor de mensen is dat ze bij ons zelf aan kunnen geven hoe het eruit moet komen te zien", beweert Godding. "Een normale drukkerij krijgt een opdracht en voert hem uit. Hier kunnen de mensen voor een deel meewerken".

Ook gaat De Proefpers cursussen geven voor iedereen die geïnteresseerd is in het oude ambachtelijke boekdrukken en -binden. De nadruk wordt gelegd op de voordelen boven werken met een computer.
Godding verwacht wel dat De Proefpers er met deze aanpak bovenop komt. "Ik heb er goede hoop op. En ik vind het een uitdaging".

 

in 'De Tilburgse Koerier' werd op donderdag 22 mei 1991
bijvoorbeeld volgende advertentie en redaktioneeltje geplaatst:

Het is een jongen

Geboortekaartjes met eigen karakter bij Proefpers

Wie op dit moment in blijde verwachting is, zal vast en zeker al hebben nagedacht over de geboortekaartjes die straks moeten worden verstuurd. Voor dit soort drukwerk kon u tot voor kort alleen terecht bij «officiële» drukkerijen. Sinds kort kunt u in Tilburg ook terecht bij de Proefpers. Een instelling die niet alleen op aanvraag allerlei soorten drukwerk levert, maar waar u ook zelf invloed heeft op het totale drukproces. Klanten hebben de keuze uit diverse mogelijkheden:

  1. Geheel uitbesteden. In dit geval wordt zowel het idee als het drukwerk door de Proefpers geleverd.
  2. Gedeeltelijk uitbesteden. U draagt het idee aan. De Proefpers zorgt voor de rest.
  3. Geheel zelf maken. Bent u een beetje handig, dan kunt u aan uw drukwerk een eigen persoonlijk tintje meegeven. Overigens is er altijd een deskundig medewerker aanwezig, die u op weg kan helpen. In de Proefpers kunt u bovendien kiezen uit verschillende lettertypes, kleuren en papier.

Het unieke van deze dienstverlening is dat u veel meer invloed heeft op het uiteindelijke resultaat. En bovendien kost u deze vorm van drukken beduidend minder geld. Iets om zeker in het achterhoofd te houden, wanneer u straks geboortekaartjes nodig heeft.
Adres: [dat hoeven we niet meer te vermelden, de proefpers is dáár niet meer te vinden]

in 'De Twaalf Ambachten', nr.65, 1991
stond het volgende "Twaalfje":
("Twaalfjes" zijn persoonlijke advertenties van lezers voor lezers, niet van zakelijke aard.)

U helpt de Taaldrukwerkplaats Tilburg (zie artikel in DTA nr. 61) die zoals u in krantenpublikaties hebt kunnen lezen in ernstige financiële nood verkeert, het best en het snelst met een donatie of een vriendenopdracht voor persoonlijk drukwerk zodat deze unieke werkplaats voor taalonderricht kan voortbestaan!
Inlichtingen bij Thony van Gerwen, tel. 013 - 352502.
Gironr. Taaldrukwerkplaats Ver.Proefpers 2625244.

in 'De Twaalf Ambachten', nr.66, 1991
stond de volgende advertentie:

Voor ambachtelijk gelegenheidsdrukwerk, van ontwerp tot uitvoering, kunt u terecht bij 'DE PROEFPERS' in Tilburg. Ook uw eigen ontwerp is mogelijk. We kijken niet op een kleurtje meer en de duurste zijn we zeker niet.
De Proefpers, vervallen adres, 013 - 352502.
 

*) naar aanleiding van het volgende persbericht,
van de hand van onze voorzitter, drs. Raymond Godding:

Stroomt er nieuwe levensenergie door de Taaldrukwerkplaats ?

De Taaldrukwerkplaats, haast ten dode opgeschreven, lijkt zich nu toch langzaam maar zeker uit het moeras omhoog te trekken. Dit is mede een gevolg van de nu of nooit strategie die door het bestuur en de leden is uitgestippeld. Als de plannen slagen, krijgt de Taaldrukwerkplaats straks een totaal ander gezicht. Niet alleen zullen de bestaande aktiviteiten kunnen blijven bestaan, er zullen ook een aantal gloednieuwe aktiviteiten bijkomen. Al met al zal de Taaldrukwerkplaats zich meer dan ooit gaan profileren als een professionele organisatie met een voor Tilburg unieke dienstverlening.
Wat staat er te gebeuren?

Het verzorgen van prijsgunstig drukwerk

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar betaalbaar drukwerk, zal de Taaldrukwerkplaats tegen een aantrekkelijk tarief haar persen beschikbaar stellen aan iedereen die er creatief mee om wil gaan. Voorwaarde voor het zelf drukken is natuurlijk wel dat je van wanten weet. Zelf zetsel maken, zelf de machines bedienen, etc. Wil je dit leren, dan kun je je inschrijven voor de cursus Boekdrukken die vanaf september bij Terra Nova start.
Wil je drukwerk laten maken, dan kan dat ook. Voor al je trouwkaarten, geboortekaartjes, posters, uitnodigingen, etc. geef je precies op hoe je het hebben wilt en enkele dagen later liggen ze al voor je klaar. Keuze uit verschillende kleuren en papiersoorten.

Het geven van cursussen boekdrukken en boekbinden

De Taaldrukwerkplaats zal een permanente leerwerkplaats worden voor iedereen die geïnteresseerd is in het oude ambachtelijke boekdrukken en boekbinden. Gedacht wordt met name aan studenten van de ABV, Tehatex, cursisten van Terra Nova, de Volksuniversiteit, het Duvelhok, Zouavenlaan, etc.
Op deze manier bezig zijn met letters en beeld heeft vele voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een computer. Bezoekers van de Taaldrukwerkplaats kunnen letterlijk aan hun teksten bouwen. Het is een veel ruimtelijkere bezigheid dan typen op een terminal. Door zo intensief met het letterbeeld bezig te zijn, ontstaat een grotere bewustwording van het fenomeen letter. Je bent immers geconcentreerder en langer bezig met de letters. Bovendien zul je de zettechniek beter doorgronden, omdat je nu in de bak moet zoeken naar witruimte, interlinie, leestekens, etc. Ook zul je bij het maken van zetsel veel bewuster dan bij 'Desk Top Publishing' rekening moeten houden met het karakter van de letters. Je zult zien dat deze tastbare ervaring je veel waardevolle voorkennis kan bieden wanneer je straks mocht besluiten nog een DTP cursus te gaan volgen.

Het ondersteunen van scholen

Naast deze relatief nieuwe aktiviteiten zal de Taaldrukwerkplaats zich ook blijven inzetten voor de ondersteuning van basisscholen bij de inrichting van hun taalonderwijs aan leerlingen met taalleerproblemen. Hiervoor zal net als in het verleden de samenwerking worden gezocht met de Schoolbegeleidingsdienst en de Openbare Bibliotheek. Leerkrachten die meer willen weten van taaldruktechnieken of die op zoek zijn naar een andere invulling van hun taallessen, zijn als vanouds van harte welkom op de Taaldrukwerkplaats.

De schouders eronder

De nieuwe Taaldrukwerkplaats zal het vertrouwde vormende karakter vanzelfsprekend behouden. Maar deze ideële doelstellingen zullen in de toekomst meer en meer worden aangevuld met commerciële. De subsidieafwijzing van de Gemeente bewijst eens te meer dat er voor puur ideële instellingen nauwelijks bestaansrecht is. Maar de Taaldrukwerkplaats gaat niet zo maar ten onder. Vol zelfvertrouwen zetten de leden er nu hun schouders onder, vast van plan de Gemeente te laten zien dat de Taaldrukwerkplaats wel degelijk in staat is zelf haar boontjes te doppen.