Meestal wordt voor schutbladen een wat steviger soort papier gebruikt, omdat het schutblad het scharnier tussen boekband en boekblok vormt en daar bij vlagen veel spanning op uitgeoefend wordt. Om die reden zijn aangedrukte schutbladen niet echt een goed alternatief.