Hiervan is sprake als bij het drukken van een boek vier bladzijden onbedrukt blijven op het eerste en laatste vel, die bij het binden dienst doen als schutvel, in plaats van het gebruikelijke aanplakken van de schutbladen. Meestal wordt voor (aangeplakte) schutbladen een wat steviger soort papier gebruikt, omdat het schutblad het scharnier tussen boekband en boekblok vormt en daar bij vlagen veel spanning op uitgeoefend wordt. Om die reden zijn aangedrukte schutbladen niet echt een goed alternatief.