onderlaatst ontving ik 'per vriendelijke gelegenheid' een envelop met daarin een usb-stick, waarop slechts twee bestanden stonden: de digitale foto, waarvan hieronder een verklei­ning is opgenomen en een kort tekstje, geschreven (getikt) in een kladblok-programma en ontdaan van alle meta-gegevens - na het kopiëren van de tekst in déze pagina (zie ónder de foto) en het impor­teren en opnieuw, onder 'n andere naam, opslaan van de foto (waarbij een volledig nieuwe metadata-set werd toegevoegd), heb ik de gegevens op de usb-stick een twintigtal malen overschreven door steeds andere bestanden met gelijkluidende namen, vervolgens enkele keren zo grof en veranderlijk mogelijk geformateerd en als klap op het vuurwerk mocht mijn magnetron zich een paar keer vonkend en spetterend uitleven - de verbrande en ver­pulverde resten van de omhullende envelop werden op diverse plekken in de tuin gewerkt, vermengd met andere kompost - me dunkt dat de veiligheid van de anonieme fotograaf daarmee wel gewaarborgd is ...
doorheen een ver verwijderde bovendeur ...
de inhoud van het tekstbestand luidde (het hieronder volgende is een ongewijzigde weer­gave, ook in de ondertekening heb ik niets veranderd, wat het oorspronkelijke lettertype was, weet ik uiteraard niet):

"Doorheen de ruitjes van onze bovendeur maakten wij (op 1600asa negatieffilm, op 15 october van dit jaar) de nu gedigitaliseerde foto van de vernieling van een paleis en de zich daarvoor bevindende groep mensen , die onze nieuwe regering zou moeten worden , maar waarvan de leden elkaars luchtwegen en bewegingen beperken door onderling aangebrachte wurgkoorden bij de meesten van hen . De foto is helder ondanks de onduidelijkheid die veroorzaakt wordt door hittetrilling van de lucht , maar we zijn niet zeker van wat er nu precies opstaat - in grote lijnen zie je het brandende bordes en een deel van het geruïneerde gebouw erachter , met daar­boven eventueel het silhouet van een onverantwoordelijke intrigant ? De afdruk werd een tijdje later gemaakt, toen het negatief herontdekt werd tijdens een vakantie ergens in het buitenland . Omdat de gegevens van het afdrukkende bedrijf op het fotopapier vermeld zijn , hebben we de foto elders laten scannen en op enkele mobiele media laten plaatsen . U is een van de weinigen , die verhaalt van deze gebeurtenissen , wellicht wilt U onze foto in uw schrijven opnemen .
Het recht om deze vervolgens te kopiëren moge U desgewenst als het Uwe beschouwen .
Wij menen echter , dat dit laatste niet zonder enig risico is , aangezien wij reden hebben om aan te nemen , dat gewelddadige huiszoekingen in een groot aantal woningen en achteraf terugge­draaide arrestaties van grote aantallen personen binnen een bepaalde straal om het verbrande terrein , vrijwel ogenblikkelijk nadat een afdruk van deze afbeelding ergens verscheen , tamelijk afdoende getuigen van de niet-aflatende poging om de waarheid over de gebeurtenissen óp en ná die dag uit de loop van de historie te schrappen , door een atmosfeer van op niets gebaseerde angst te creëren .
Openbaarmaking gaat boven verduistering . Vrijheid gaat boven schijnveiligheid .
Uw dienstwillige ..."