Radio Tilburg, 18 december 1990.

B&W adviseert raad negatief te besluiten in
het subsidieverzoek van de taaldrukwerkplaats.

[interviewer:]
Taaldrukwerkplaats vereniging proefpers is niet kostendekkend en heeft daarom om subsidie verzocht. Daarnaast wil de werkplaats één vaste medewerker om de continuïteit van de werkplaats te garanderen; hiervoor is bij de gemeente verzocht deze medewerker in een banenpool te plaatsen. Vorige week is bekend geworden dat het College van Burgemeester en Wethouders de Raad voorstelt om níét akkoord te gaan met het subsidieverzoek. Ook de plaatsing van de medewerker in een banenpool gaat niet door. In de studio praten we hierover met de persoon in kwestie thony van gerwen, hij is taaldrukker in de taaldrukwerkplaats. Goedeavond thony.

[thony:]
Goede avond.

Wat is het idee achter de taaldrukwerkplaats?

Het idee achter de taaldrukwerkplaats is eigenlijk in het begin van deze eeuw geboren, toen een dorpsonderwijzer in Frankrijk, Célestin Freinet, ontdekte dat dorpskinderen totaal geen idee hadden van wat ze aanmoesten met hun lesboeken, die namelijk voor stedelingen geschreven zijn. Hij ontdekte dat het veel zinvoller was om met de kinderen te praten over wat zij interessant vonden, en die dingen uit te gaan zoeken. Zo heeft hij in de loop van een paar jaar de kinderen kennis laten maken met een hoop ambachten waar zij interesse in hadden, heeft hen daar zelf stukken over laten schrijven, en die stukken zijn het lesmateriaal geworden, waarvan hij in andere lessen uitging. Daarna is hij begonnen met het opzetten van een correspondentie-netwerk met scholen die wel wat zagen in zijn ideeën, leerlingen schrijven elkaar en het Freinet-onderwijs heeft zich ook naar Nederland uitgebreid, en de taaldrukwerkplaats is daar ... is eigenlijk onafhankelijk van het verplaatsen van het Freinet-onderwijs in Nederland ontstaan, wel gebaseerd op die ideeën, maar is eigenlijk geboren uit het IVKO-onderwijs in Amsterdam ... IVKO staat voor Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs en dat is een onderwijsvorm die op mulo-mavo-niveau staat.

Jij bemant de taaldrukwerkplaats hier in Tilburg, welke mensen en groepen maken er gebruik van?

Daar maken een veelheid van groepen gebruik van, onder andere een aantal scholen, volwassenen-educatie maakt er gebruik van, buurtbewoners, buurthuizen ... de scholen waar ik het net over had, dat zijn op de eerste plaats die scholen die een etiket meedragen wat heet 'onderwijsvoorrang', dat zijn scholen waar een hoop kinderen opzitten met zogenaamde taalachterstand, kinderen van allochtonen, van buitenlanders.

Jij doet dit werk op de taaldrukwerkplaats als vrijwilliger?

Ja.

Is dat een volledige werkweek voor jou?

Het komt soms neer op ... heb ik een rustige week dan werk ik twintig uur, in een drukke week zit ik zestig tot tachtig uur te werken.

Jullie hebben om subsidie verzocht, is de financiële situatie zó slecht?

De financiële situatie zó slecht dat er elke maand nog geld bij moet, en dat is geld dat niet gedekt wordt door inkomsten uit ... dienstverlening zal ik maar zeggen.

En hoeveel geld is dat per maand, wat er bij moet?

Dan moet ik even terugrekenen, het is ongeveer viereneenhalf, vijf duizend gulden per jaar, dus dat is dan, een vier- vijfhonderd gulden zijn.

Dat is nogal een tekort per maand, en hoe wordt dat gedekt, want dat geld zal toch ergens vandaan moeten komen?

Ja, dat komt van mijn inkomsten, en mijn inkomsten zijn een rww-uitkering, dus dat lever ik daarvan extra in.

Dat lijkt me toch vrij knap, om van een bijstandsuitkering, en dan zoveel geld persoonlijk bij te dragen ...

[grinnik] Tja, als de verkeerde mensen dit horen, dan zeggen ze, zie je wel, de uitkeringen zijn te hoog ...

[grinnik] Dat is niet de bedoeling, nee ... Nu heeft het College voorgesteld om het subsidieverzoek af te wijzen, en de plaatsing in de banenpool gaat ook niet door, wat nu?

Gewoon doorgaan, op de manier waarop we de afgelopen jaren gewerkt hebben, netzolang tot bijvoorbeeld de gemeente inziet dat het niet verstandig is om het subsidieverzoek af te wijzen, omdat de taaldrukwerkplaats wel degelijk een gemeenschappelijk doel dient.

Zijn er nog andere mogelijkheden die je denkt te kunnen gaan benutten als de Raad definitief nee zegt tegen jullie verzoek?

Op het moment dat de Raad definitief nee zegt, en dat is iets waar we al vanaf '88 op wachten, dus niet dat we op een néé wachten, maar op een definitieve uitspraak, dan pas kunnen we naar andere subsidiegevers gaan, want die zeggen van: eerst het reguliere circuit, en dat reguliere circuit is de gemeente.

Een van de redenen waarom de gemeente de subsidie-aanvraag afwijst is, dat de continuïteit met een vaste medewerker niet gewaarborgd zou zijn.

[grinnikend lachje]

Wat vind je van dat argument?

Dat is natuurlijk kul, want net met een vaste werknemer is de continuïteit wél gewaarborgd. Nú is het zo, dat, zolang als mijn zin niet over is, de werkplaats bestaat ... op het moment dat ik er nu echt genoeg van krijg dan houdt ie op ... en op het moment dat er een vaste werknemer is, dan is er sprake van een baan, en een baan biedt veel meer continuïteit dan ... tja, vandaag werk ik hier leuk enne morgen doe ik wat anders.

Een ander argument was dat het voortbestaan dan afhankelijk zou worden van structurele subsidie, maar dat lijkt me dus ook niet voor jou op te gaan in dit geval ...

Nou, die structurele subsidie, ik kan me wel voorstellen waarom de gemeente dat zegt: dit subsidieverzoek dat we ingediend hebben leidt tot een dubbele conclusie. De ene is, dat als de werknemer geplaatst wordt in de banenpool, dan zou er dit jaar een subsidie van zes-, zevenduizend gulden uitgekeerd moeten worden, wordt die werknemersplaats niet opgevuld door de banenpool, dan zouden er personeelsonkosten van zo'n zestigduizend gulden, want dat verdient een beetje docent bijkomen, en dat subsidieverzoek, denk ik, wordt afgewezen door b&w, omdat dat lichtelijk hoger is, ... dus ik weet niet of het niet gewoon een kwestie is van dat de ene gemeentelijke instantie naar de andere toe moet stappen en zeggen ach jongen, kom op.

Er is ook een gerucht ... wat we van jouzelf vernomen hebben is dat de taaldrukwerkplaats ergens anders ondergebracht gaat worden?

Nee, dat is niet het gerucht dat ik zelf meegeholpen heb te verspreiden ... mij is ter ore gekomen dat het voor sommige mensen in de gemeente wenselijk zou zijn dat de taaldrukwerkplaats onderdeel zou worden van een groter geheel, omdat dan namelijk op een of andere vreemde manier die continuïteit wel gewaarborgd zou zijn ...

De taaldrukwerkplaats blijft ondanks alles toch gewoon doorgaan?

Natuurlijk, ik ben vanaf 1 september '88 al op deze manier officieel bezig, dus ... ik hou 't nog wel even vol

Thony, bedankt voor dit gesprek en succes ermee.

Dankjewel.