overblijfsel van een verdwenen website

het projekt "duurzaam van start" had een eigen website, die inmiddels is
opgelost, gedeeltelijk opgenomen in de pagina's van de gemeentelijke site.

deel van de oorspronkelijke voorpagina

"handreiking publiek" als naam van de foto maakt er een tamelijk dubbelzinnig gebaar van: wie helpt wie?