[de taaldruknomade, waarover deze website gaat, is een afdeling van de proefpers]

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Nederland die persoonsgegevens van anderen in beheer heeft, op grond van Europese Wetgeving, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het verschil tussen deze wet en de voorgaande is dat nu het beschermen van jouw gegevens voorop staat en dat de organisatie waaraan je je persoons­gegevens in bruikleen geeft, verplicht is om vooraf te melden waarvoor die gebruikt gaan worden. De proefpers heeft in verband hiermee haar privacy-verklaring bijgewerkt. Bij het leggen van contacten en op de website van de proefpers zullen we hier steeds naar verwijzen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou, of die we met jou in verband kunnen brengen. Je deelt je persoonsgegevens met de proefpers (of met de taaldruknomade als deel daarvan). Om de persoonsgegevens te mogen opslaan en/of gebruiken dient vooraf jouw toestemming te worden gevraagd én gekregen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Zo min mogelijk. Vooralsnog alleen je naam en e-mailadres.
We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze gevraagd en gekregen hebben.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

We houden persoonsgegevens bij van mensen die zich aangemeld hebben voor een mogelijke nieuwsbrief. En met wie we een (persoonlijke) dialoog voeren.

Waarvoor gebruiken we die gegevens?

Je persoonsgegevens gebruiken we uitsluitend om je te voorzien van die nieuwsbrief en om in een eventueel contact met je die boodschap naar jou te kunnen sturen.
Je gegevens worden nergens anders voor gebruikt en al zeker niet om je te laten bestoken met advertenties.

Met wie delen we de persoonsgegevens?

Je gegevens worden met niemand gedeeld.
Ook niet met andere 'abonnees' van die nieuwsbrief. Tenzij jij ons, om zelf kontakt te kunnen leggen met een van die anderen, toestemming geeft om jóúw gegevens met dat (vrijblijvende) kontaktverzoek aan die ander door te geven. In die volgorde en niet andersom.

Hoe zorgen wij voor je persoonsgegevens

De proefpers neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onjuiste en/of onterechte wijziging, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste verspreiding tegen te gaan.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen

Om te weten welke persoonsgegevens we over je hebben vastgelegd, kun je via een e-mailtje om inzage vragen. Voor wijziging van die gegevens, of mogelijk ooit de volledige verwijdering ervan, gebruik je hetzelfde e-mailadres. Het gevolg van de verwijdering van je gegevens is wel, dat wij je daarna niet meer kunnen bereiken.

Tilburg, 23 mei 2018.

www.laprino.nl         -         thony@laprino.nl
www.de-proefpers.nl - thony@de-proefpers.nl


Deze privacy-verklaring kun je in pdf-vorm opslaan.


De vorige versie van de privacy-verklaring (uit 2009) vind je hier.


 

Iets heel anders: het verschijnsel teller

Onze websites maken nu nog maar bij een paar afdelingen gebruik van een teller voor statistische doeleinden. De gegevens die dit oplevert, worden uitsluitend geraadpleegd om algemene bezoek-stromingen te vinden (zie voorbeeld in de volgende alinea) en de website waar nodig aan te passen, niet om iemand te identificeren of diens persoonlijk surfgedrag te volgen. Uiteindelijk blijft alleen de totaaltelling van het aantal bezochte pagina's bewaard, niet de andere verzamelde gegevens.

[Voorbeeld uit het grafisch handboek:] Sommige hoofdstukken daarin (zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van het schrift) zijn zo lang dat ik ze heb moeten verknippen (in dit geval tot zo'n twintig pagina's die nog niet allemaal af zijn) - op een gegeven moment viel me in een teller-verslag op dat niemand in dat specifieke hoofdstuk voorbij pagina 8 of 9 kwam, terwijl op dat moment zeker pagina 15 al leesbaar was - ergens had ik dus iets niet goed gedaan (vergissen is menselijk), maar zo kwam ik er een stuk sneller achter waar die fout ongeveer zat ...