•     theoretisch:
Een taaldrukwerkplaats is een werkplaats waar individuen en groepen mensen, kinderen zowel als volwassenen, in staat gesteld worden hun eigen gevoelens, ervaringen, gedachten, verlangens en vragen onder woorden te brengen en te verveel­voudigen, waarbij zij voorzover dat nodig is worden geholpen door de medewerkers van die werkplaats.
•     bijna praktisch:
Taaldrukken is het vastleggen en vermenigvuldigen van de woorden (beelden), waarin iemand zijn of haar ervaringen uit, waarbij de nadruk ligt op de vraag of er uitkomt wat je bedoelt te zeggen, méér dan op de vragen of het er in perfekt nederlands staat en of het (stilistisch gezien) misschien beter zou kunnen.
•     van buitenaf:
De grondwet spreekt van de vrijheid van drukpers en meningsuiting van eenieder - een taaldrukwerkplaats nu is een plek waar die vrijheid van meningsuiting en drukpers heel konkreet en voor iedereen bereikbaar is.
 

•     kortweg:
Taaldrukken is zeggen en schrijven wat je op je hart hebt - je bloot geven zonder je naakt te voelen en zonder in je hemd te staan - kracht uit openheid.
•     effektief:
Door te spreken over eigen ervaringen bereik je dat er beter geluisterd wordt, waardoor iemands woorden­schat wordt uitgebreid en taalvaardigheid wordt gesti­mu­leerd; de taal waarin je (dat gesprokene) schrijft is de taal die je spreekt, een kommunikatie­middel dus en niet (in de eerste plaats) iets om korrekt mee te leren spellen - doordat mensen aan een gezamenlijk eind­produkt werken, ontwikkelen zich saamhorig­heid en gevoel voor samenwerking.
•     samenvattend:
Taaldrukken is vormend, oefenend, ondersteunend en begeleidend naar individuen en groepen toe, het pro­beert samen met het onderwijs nieuwe werkvormen en andere werkverbanden te ontwikkelen en kan advi­seren bij het kreëren van werkplekken in scholen en buurthuizen.