Beste lezer(es),

Hoewel de onderste regel van elke pagina van mijn website je al laat lezen dat het copyright op deze pagina's bij mij en de proefpers rust, stel ik hierbij (de gebruiksvoorwaarden) nog even expliciet:

[1] Overname van (gedeelten van) teksten en/of afbeeldingen is altijd verboden, behalve in de navolgende gevallen, waarbij overnemer zich houdt aan al het hierin gestelde, voorzover van toepassing (lees alles even door, betekent dat).

[2] Overname van (gedeelten van) teksten en/of afbeeldingen in werkstukken (voor school of studie) is verboden, als dit niet tenminste vergezeld gaat van duidelijke bronvermelding; een verzoek om toestemming vóóraf en/of een exemplaar van het gebruikte in diens nieuwe kontekst àchteraf wordt echter daarnaast zeer op prijs gesteld (dat maakt het voor mij ook aantrekkelijker om deze pagina's aan te vullen). Je kunt hierbij gebruik maken van dit adres.

[3] Mochten van een werkstuk, zoals hierboven bij nummer [2] benoemd, méér dan drie exemplaren gemaakt worden, dan dient/dienen auteur/auteurs daarvan zich ook te houden aan de voorwaarden, zoals gesteld bij nummer [4] hieronder. Mocht een dergelijk werkstuk in digitale vorm gemaakt worden en op een openbaar gedeelte van het internet bezocht en bekeken kunnen worden, dan dient/dienen auteur/auteurs daarvan zich ook te houden aan de voorwaarden, zoals gesteld bij nummer [5] hieronder.

[4] Het gebruik van (gedeelten van) teksten en/of afbeeldingen in (kommercieel en ander) drukwerk is verboden, tenzij vooraf schriftelijk toestemming aan mij is gevraagd én deze schriftelijk van mij is verkregen. Gebruik dit adres.

[5] Het gebruik van (gedeelten van) teksten en/of afbeeldingen in/op andere websites is verboden, tenzij vooraf schriftelijk toestemming aan mij is gevraagd én deze schriftelijk van mij is verkregen. Gebruik dit adres.

[6] Het linken en opnemen van verwijzingen in indexen of overzichten is toegestaan, maar het plaatsen van mijn pagina's in een frame (of frameset) niet.

[7] Buiten het nadrukkelijk gestelde in schriftelijk ontvangen toestemmingen (op verzoeken vooráf) is het, kortom, ten strengste verboden enige op deze website te vinden informatie (in tekst, beeld of anderszins) te verveelvoudigen, op te slaan dan wel openbaar te maken, ongeacht op welke wijze dit gebeurt.

[8] Er zijn geen uitzonderingen op deze regels mogelijk. Gekonstateerd misbruik leidt uiteindelijk tot (strafrechtelijke) vervolging en geldboetes. Als je niet snapt wat ik hierboven schrijf, laat het je dan uitleggen door iemand die het wel kan vatten. Dat jij het niet begrijpt is écht geen vrijbrief, ook jij hebt je aan deze voorwaarden te houden.

met vriendelijke groet, thony van gerwen