[*]
Niet duidelijk is steeds wie die "we" in de teksten zijn: soms is het bescheidenheidsmeervoud, vaker zal het Harrie en zijn broer Piet betreffen (de officiële auteurs van het eerste logboek, hoewel Piet's hand nergens te zien is), of leden van het kerkkoor waar in ieder geval Harrie in zong, vanaf 1937 kan "we" terugslaan op (mede-)dienstplichtigen, op weer andere plekken (1939 en verder) is er sprake van de leden van een "Studieclub" (van de Grafische Bond, waarvan Harrie wél en Piet géén lid was) - kortom, ik-wij-we - let wel: op het moment dat de eerste aantekening gemaakt wordt, is Harrie een jochie van dertien jaar (Piet is dan pas negen) - wanneer alles in het 'net' wordt (over)geschreven, is niet precies te dateren, maar vermoedelijk grotendeels min-of-meer gelijktijdig na 1945 (getuige o.a. de ingewerkte foto van een ná-oorlogs bezoek van Woutje en het feit dat alles op eenzelfde papiersoort is terechtgekomen) - het voorwerk (franse titel, titelblad, auteurs, inhoud) werd als laatste gemaakt.
In beide logboeken waren grote hoeveelheden foto's (ansichtkaarten), knipsels uit kranten en tijdschriften, plaats- en ontvangstbewijzen, foldermateriaal en ander materiaal opgenomen - aangezien die mogelijk geschiedkundige waarde hebben (maar niet van belang zijn als produkten van Harrie), zullen ze over een tijdje aan een historisch museum ter hand worden gesteld.

[terug naar de tekst]