schets van dakrandoverstekende dakrand

drie klossen van het spant, en bovenop de eerste rij dakpannen

tekenpapier, afmetingen 20 x 4 cm.