Breedte van een regel zetsel, uitgedrukt in augustijnen (cicero's) of centimeters.