Zeer sterk bord, waarin lompen werden verwerkt; werd in kantoorboekbinderij gebruikt voor de vervaardiging van springruggen.