Al het zetmateriaal dat lager is dan de letterhoogte, waardoor 't bij het drukken niet met de letterrollen in aanraking komt en de plaats waar het zit dus niet wordt afgedrukt. Letterwit bestaat in de vorm van vliesjes, dunne spaties, spaties, pasjes, vierkanten en kwadraten. Interlinies en regletten rekenen we ook tot het wit. Verder bestaat er nog tabelwit (wordt in augustijn bemeten: 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6, 3x3-6, 4x4-6, 5x5-6, 6x6), en holwit dat ook in augustijnen wordt bemeten (dikte 2, 3, 4 aug, lengte 8, 12, 16, 20, 24 aug). Holwit heet natuurlijk zo, omdat er gewichts- en loodbesparende gaten in zijn gelaten. Veel holwit tegenwoordig is niet meer van lood, maar van ijzer of aluminium gemaakt.