Hiervan is sprake
  1. als de laatste regel van een bladzijde of kolom de eerste regel van een nieuwe (al dan niet ingesprongen) alinea is.
  2. Als die laatste regel een tussenkopje is waarvan de bijbehorende tekst dus op de volgende bladzij (in de volgende kolom) staat.