Doorlopend watermerk van dicht bij elkaar staande evenwijdige lijnen, haaks gekruist door op veel grotere afstand voorkomende dwarslijnen; dit dessin is een imitatie van de oorspronkelijke handschepzeef.