De op een typemachine getikte versie van een manuscript; tegenwoordig veeleer een uitdraai (print, hardcopy) van een op de computer samengestelde of uitgewerkte tekst. De meeste uitgevers stellen een aantal eisen aan typoscripts, zoals dubbele regelafstand, zeer brede linkermarge, geen toegepaste, maar met codes aangegeven tekstopmaak (een onderstreept woord bijvoorbeeld wordt cursief gezet, een gekapitaliseerd woord levert zetsel in kleinkapitalen op, enz.). Elke uitgever heeft zijn eigen lijstje 'aanwijzingen voor het aanleveren van typoscripten', meestal bevattende de eis dat tekst zo min mogelijk opmaak moet bevatten. Daarnaast verwachten de meeste uitgevers niet alleen een uitdraai, maar ook (en vooral) het digitale tekstbestand op diskette, maar nog liever op cd-rom.