1. Toestellen op de vorm: Drukvormen zodanig op de pers vastzetten dat er goede afdrukken van gemaakt kunnen worden. Hierbij worden onvoldoende uitdrukkende delen van de vorm aan de achterzijde met papier of karton beplakt.
  2. Toestellen op de legger: Bij het maken van de eerste afdruk wordt de drukspanning zo geregeld, dat de hele drukvorm zoveel mogelijk met gelijke moet op het papier komt. De dan nog onvoldoende uitdrukkende letters enz. worden op de legger òpgeplakt; te zwaar afdrukkende delen van de vorm worden uit de legger uitgesneden. Dit gebeurt door aantekenen op de voor- of achterkant van de afdruk, of door het logisch toestellen (logisch toestellen is een kwestie van denken en doen, niet van aantekenen: je plakt daarbij, snijdt daar uit, waar jij denkt dat het nodig is, bijvoorbeeld opplakken van vloei op de legger op de plekken waar een element met grote drukdichtheid wordt afgedrukt, uitsnijden van zeer kleine drukelementen). Aantekenen doe je door onder de afdruk een vel carbonpapier te leggen en de te dun of te dik uitgedrukte delen te omlijnen, waarbij de omlijning aan het leggervel wordt doorgeschreven, en vervolgens ga je snijden en plakken. Als dit opplakken en uitsnijden op een apart vel gebeurt, dat later als bovenste leggervel wordt aangebracht, dan heet dit toestelvel (dat kan dus ook de eerste afdruk zelf zijn; dan heet het pikeersel). Het inbrengen van dit toestelvel geschiedt door het, na het op de juiste wijze tegen de aanlegspelden te hebben aangebracht, met een scherpe els op twee punten te doorprikken. De prikken moeten in de legger duidelijk zichtbaar zijn. Vervolgens wordt het leggervel teruggeslagen, het toestelvel tot aan de prikken ingeknipt, de gaatjes worden precies over de gaatjes in de legger gelegd en met een beetje lijm, buiten de druk, wordt het toestelvel in de legger geplakt. Een van de wisselvellen uit de legger wordt verwijderd, en de legger wordt gesloten).
  3. Gereedschappen die bij het toestellen worden gebruikt zijn toestelmesjes, -schaartjes en -vijltjes. Het toestelmesje wordt ook pikeermesje genoemd. Pikeren is een ander woord voor het uitsnijden van de afdruk. Vervolgens dient de inktgeving goed te worden afgesteld.