1. Woorden van tussenruimte voorzien, dat wil zeggen tussen de letters van een woord spaties aanbrengen (dit heet aanspatiëren); het tegendeel, afspatiëren, is dan ook weer mogelijk.
  2. Opvullen: Het op maat brengen van gezette regels, (waar geen woord meer bij kan)Er was ooit een gezegde: "eerder inwinnen dan uitdrijven", om van een stuk compact schrift (compres, platte tekst) een geheel te maken zonder ontsierende witte vlakken. De regel dat tussen twee woorden een pasje gezet moest worden, werd aangepast: Smalle lettertypes worden gespatieerd met twee spaties, normale lettertypes met een pasje, en bij verbrede lettertypes méér dan een pasje.
  3. Ook bestaat er nog een iets andere vorm van 'uitdrijven': De ruimte tussen de woorden zo groot maken, dat een deel van het zetsel naar een (of meer) nieuwe regel(s) moet; dit wordt gedaan om pagina's er wat voller te laten uitzien.