Schei-stiftje of aanvullingsstaafje. We onderscheiden dikke of blokspaties, gewone of dunne spaties, en vliesjes of vliesspaties. In een vierkant (een kwadraat, dat net zo breed is als hoog, korps in het vierkant) gaan 3 blokspaties, 4 gewone spaties, 6 dunne spaties. Vliesjes zijn gewoonlijk één of ½ punt dik.