Formaat dat groot genoeg is om daaruit het verlangde schoon(gesneden)formaat te snijden.