Naam van het boek, op de rug van het boek gestempeld. In het Nederlands taalgebied over het algemeen van boven naar beneden, zodat de titel leesbaar is, als het boek met de voorkant naar boven ligt.