Relatieve luchtvochtigheid in en tussen papier, uitgedrukt in procenten.