Alle voorbereidende werkzaamheden die er toe moeten leiden dat de pagina's van de weerdruk registeren met die van de schoondruk, teneinde de 'moet' te laten verdwijnen.