Rechthoekige metalen omlijsting voor het opsluiten van het zetsel, dat na plaatsing door holwit en kooien wordt ingeklemd, waarna het geheel zonder gevaar in de pers geplaatst kan worden (wordt ook drukraam, insluitraam,vormraam genoemd). Een kooiraam is een raam waarin de kooien zijn ingebouwd.