Soortelijk volume van papier of karton; opdikkingscijfer wordt verkregen door de dikte in microns te delen door het gewicht in grammen per m². Wordt gebruikt om aan de hand van een papiermonster de dikte van een te maken boek te berekenen, hetgeen van belang is, onder andere voor het ontwerp en de uitvoering van de band.