Toelichtende, aanvullende of verklarende tekst bij de hoofdtekst, vaak in een kleiner korps gezet (in de - lopende - tekst wordt, vaak tussen haakjes, naar de noten verwezen met superieure cijfers, asterisken, kruisen of andere tekens). De noten worden niet in de lopende tekst opgenomen om verschillende redenen:

Noten kunnen op verschillende plaatsen in een boekwerk aangetroffen worden: