Karton bestaande uit drie of meer op elkaar gekoetste lagen, van onderling verschillende samenstelling.