Een (meestal) ongewenst blok- of waaiervormig effekt dat optreedt bij het over elkaar heen maken of afdrukken van twee of meer rasteropnamen bij ongeschikte rasterstanden. Ongeschikte rasterstanden zijn bijvoorbeeld: twee rasters onder de verkeerde hoek op elkaar geplaatst, of een rasteropname gemaakt van een (al met een ander raster) gerasterde opname.