Op de machinekalander van een strijklaag voorzien papier.