Dit afstoten van inkt doet zich voornamelijk voor als twee of meer inkten over elkaar gedrukt moeten worden, waarbij de onderste inktlaag/lagen te hard of glazig is opgedroogd of juist nog nat is. In beide gevallen biedt de eerdere inkt te weinig hechting, in het eerste geval kan daar niet zoveel aan gedaan worden, in het tweede geval is ketsen te voorkomen door ervoor te zorgen dat de eerste inkt taaier is dan de tweede, de tweede taaier dan de derde, enzovervolgens. Als in de eerste inkt droogpasta is gebruikt, zal het verschijnsel zich sneller voordoen, dan wanneer het werk na de eerste drukgang (te) lang heeft gelegen.