Foutje, ontstaan door verkeerde distributie, bijvoorbeeld een -a- die in het -e- of -o- vak terecht gekomen is (of een cursief in de kast van de romein), en als gevolg daarvan onopgemerkt door de zetter op de verkeerde plaats in een nieuw zetsel wordt opgenomen (levert misvatting op). Kastfouten van het soort cursief-in-de-romeinkast zouden door de zetter moeten worden opgemerkt, gezien het verschil in signatuur / kerf.