Hiervan is sprake als bovenaan een bladzijde een enkele (en vaak niet eens een hele) regel staat, die bij de laatste alinea op de vorige bladzijde hoort en dus eigenlijk onderaan die pagina had moeten staan. Meestal is dit te voorkomen door de spatiëring of interlinie aan te passen. Onder invloed van Amerikaanse/Engelse opmaakprogramma's (die het in dit geval over een 'widow' hebben) komt tegenwoordig ook de vertaalde term 'weduwe' voor.