In zeer veel theoretisch drukwerk (we denken aan wis- en natuurkunde, ekonomie, statistiek en scheikunde) wordt gebruik gemaakt van formules, dat zijn korte, in letters, cijfers en (andere) symbolen uitgedrukte samenvattingen van een binnen dat vakgebied geldende regelmatigheid. Het zetten hiervan vereist vaak nogal wat vakkennis en ruimtelijk inzicht.