Fiat is wat de corrector toevoegt aan een voor drukken goedgekeurde proefdruk (die vanaf dat moment fiatproef heet). Soms zijn daar twee à drie correctierondes aan vooraf gegaan. Ook komt het voor dat er staat 'fiat na correctie', als de corrector ervan uitgaat dat de correcties juist worden uitgevoerd en er door het corrigeren geen nieuwe zetfouten bijkomen (soms verlopen regels als correctie het toevoegen of weghalen van letters of woorden inhoudt). Meestal wordt het fiat voorzien van paraaf en datering.

Fiat komt uit het latijn, en betekent zoveel als 'het zij zo', 'zo geschiedde', kortom, er wordt toestemming verleend, goedkeuring gegeven, er wordt gefiatteerd.