(mv.: errata) Een lijstje errata (dwalingen) wordt soms aan een boek toegevoegd. Het bevat een opsomming van na het drukken in het boek gevonden fouten, meestal fouten die heftige consequenties kunnen hebben, bijvoorbeeld: in een belangrijke zin is het woord 'niet' vergeten, of in een chemische formule wordt HCl (zoutzuur) gebruikt in plaats van NaCl (keukenzout).