Zo zijn er drukfouten bekend, die bijzonder drukwerk opleverden: