Het van fouten zuiveren, verbeteren of veranderen van de correctieproef (proefdruk, de vuile proef) door de corrector (die soms dezelfde is als de auteur), aan de hand van zogenaamde correctietekens, waarna de zetter de correcties overbrengt in het loodzetsel (correctie op het lood).
Het controleren van de proeven / proefdrukken wordt ook wel lezen genoemd. De vraag of "pagina's gecorrigeerd zijn" heeft een dubbele betekenis: [a] de corrector heeft correcties aangegeven, [b] de correcties zijn verwerkt; door te vragen of de "pagina's gelezen zijn", wordt duidelijk dat er niet gevraagd wordt naar verbeterd zetsel, maar of de corrector de pagina's al onder ogen gehad heeft.

Soms wordt ook gecorrigeerd in zetsel wat buiten de pers ligt opgebonden (bijvoorbeeld om verbeteringen voor een volgende druk aan te brengen). Hiertoe wordt het zetsel ontdaan van paginakoord, en we plaatsen zetlood om het zetsel om valwerk te voorkomen. Dit wordt meestal nalezen op 't lood genoemd in plaats van corrigeren.

(In reeds opgekooid werk:) De kooien losdraaien, en zover mogelijk van het zetsel vandaan een klein beetje holwit, of ander vulsel weghalen, de correctie aanbrengen en opnieuw uitvullen. Corrigeren zoveel mogelijk met de hand doen, eventueel kun je voorzichtig een corrigeertang of els (dunne priem, prikpen) gebruiken, daar het letterlood gemakkelijk beschadigt.

Vaak wordt in de zetterij een eerste correctie uitgevoerd (huiscorrectie), alvorens een drukproef aan de auteur ter correctie / fiattering aan te bieden - dit verklaart voor een deel prijsverschillen in uit te voeren zetwerk.
Waar correcties door de auteur worden uitgevoerd treedt niet zelden auteurscorrectie op, maar dat is iets heel anders.

In veel gevallen wordt van gecorrigeerd werk een tweede proefdruk ter correctie aangeboden (die wordt dan als '2e proef' of 'revisie' gemerkt), soms zelfs een derde (de '3e proef', of '2e revisie'). Om het zekere voor het onzekere te nemen worden proefdrukken vaak door meerdere personen gecorrigeerd (om over fouten heen lezen zoveel mogelijk te ondervangen), elke corrector gebruikt dan een andere kleur voor het aangeven van correcties.
(zie verder: fiat)