Voor men de korpsen met hun puntsnaam ging noemen, hadden ze een eigen naam. Hieronder zal ik een lijstje van de in Nederland gebruikte namen opnemen:

Sommige van deze namen worden ook in Duitsland en Frankrijk gebruikt, maar verwijzen dan regelmatig naar andere corpsgrootten: Microscope, Microscopique (2½ pt), Petit-Canon (28 pt), Gros-canon, grober Kanon (42 pt), Sabon (48 pt), grobe Sabon (66 pt) ... (zie verder: letter)