Zo wordt zetsel genoemd waarbij tussen de gezette regels geen losse interlinie is aangebracht (ook: platzetsel).