Controleren of na het vergaren van de katernen van een boek deze in de juiste volgorde liggen. De vaak als hulpmiddel hiertoe op de rugzijde van de katerns afgedrukte blokjes of nummers heten vergaarblokjes. (zie: binden / afwerken)