Afbeelding die door middel van lijnen of rasters, verhoogd, door etsing op metalen of kunststof plaat (door middel van een clichograaf bijvoorbeeld) is aangebracht, die op letterhoogte wordt gebracht door montage op een houten of metalen voet, en die daardoor is te boekdrukken. We onderscheiden lijnclichés (zinco's) en rasterclichés (autotypie). Bij een lijncliché is een afbeelding weergegeven door (elkaar kruisende) lijnen, bij een rastercliché is datzelfde beeld vervangen door kleinere of grotere puntjes.