Met speciale vethoudende inkt (tusche) wordt op gewoon papier getekend of geschreven (voor gebruik in typemachines zijn linten met autografische inkt in de handel). Deze afbeelding / tekst wordt op lithografische steen of offsetplaat overgebracht en vermenigvuldigd. Er zijn ook speciale (papieren) offsetplaten in de handel, waarop met autografische inkt gewerkt kan worden, en die daarna rechtstreeks kunnen worden vermenigvuldigd.