Correcties die in de originele kopij moeten worden aangebracht op last van de auteur; het betreft hier geen fouten van de zetter, die in de gewone correctie worden hersteld; auteurscorrectie wordt aan de auteur extra doorberekend. De reden hiervoor moge duidelijk zijn: sommige auteurs realiseren zich pas bij het in druk zien / lezen van hun kopij, dat er niet in staat wat zij er dachten geschreven te hebben - soms ook hebben zij intussen andere conclusies getrokken en is de geproefdrukte versie inhoudelijk dus achterhaald.