Schriftelijke overeenkomst waarin een auteur (een deel van) zijn auteursrecht aan derden overdraagt.