Het sterretje * (verwijst vaak naar een noot of voetnoot; geeft ook jaar van geboorte aan, als direkt na * een jaartal volgt).