Het aanbrengen van lijntjes, (halfronde) haakjes of punten in een afbeelding om daarmee een schaduw- of halftooneffect te bewerkstelligen. Deze lijntjes, enz. kunnen recht of krom zijn, parallel lopen, of elkaar kruisen (een of meermaals). Het effect kan ook bereikt worden door een spiraalvormig lijnenspel, of aaneengesloten op- en neerhalen. Verder kan de lijndikte gevarieerd worden.